رهائی دوره‌ی اول

دوره‌ی نخست نشریه‌ی رهائی («نشریه‌ی سیاسی» گروه اتحاد کمونیستی) از سال‌ ۱۳۵۶ منتشر شد. در معرفی شماره‌ی نخست آن آمده است: «این نشریه، نشریه‌ی ارگان نیست و بنابراین تنها مقالات بی‌امضای آن منعکس‌کننده‌ی نظر عمومی اعضای گروه اتحاد کمونیستی است.» نشریه‌ی رهائی حاوی دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مشخص از وضعیت سیاسی ـ اجتماعی ایران و آرایش نیروهای سیاسی، موضع‌گیری درباره‌ی روحانیت و تحلیل نقش آن در انقلاب مشروطیت، تحولات سال‌های۵۷ ـ۵۶، و غیره بود. پس از سه شماره، رهائی شماره‌ی ۴ در فروردین ۱۳۵۸ به‌ عنوان نشریه‌ی سازمان وحدت کمونیستی منتشر شد.