رهائی زن

رهائی زن، یکی از نخستین نشریه‌های زنان پس از انقلاب بود. انجمن رهائی زن که با کوشش اعضا و هواداران سازمان وحدت کمونیستی تشکیل شده بود آن را در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ منتشر می‌کرد. به تعدادی از شماره‌های آن دسترسی نداریم.