رهائی دوره‌ی اول – شماره‌ی ۲

شماره دوم نشریه رهائی در دوره اول در شهریور ۱۳۵۷ منتشر شد.

۱. استراتژی دو جبهه‌ای امپریالیسم
۲. پیرامون جبهه ضد دیکتاتوری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.