اسعد جانالی

رفیق اسعد جانالی در بوکان متولد شد. در ابتدای کودکی به علت فقر خانواده به دستفروشی پرداخت و در طی دوران دبستان و دبیرستان همواره مجبور بود تا ضمن ادامه تحصیل با کار و کوشش مخارج خویش را تامین کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.