عمر جانالی

گرامی باد یاد و خاطره رفیق عمر جانالی که بی‌باکانه در تمام صحنه‌های مبارزاتی، چه در زادگاهشان کردستان و چه در سایر نقاط، با حضور انقلابی و با تعهد کمونیستی‌شان به سازمان و مبارزات انقلابی‌اش یاری رساند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.