یوسف یوسفی

در روز جمعه ۶ شهریور ۱۳۶۰، دادستانی ضد انقلاب در اصفهان، اعدام یکی دیگر از رفقای ما را اعلام کرد. این رفیق یوسف یوسفی، از اعضای فعال سازمان بود که در روز دوشنبه اول تیر در بازرسی بدنی در اصفهان، در حالیکه تعدادی نشریه و اعلامیه به همراه داشت، بازداشت شده بود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.