کامبیز روستا

۱۳۱۴ (تهران) ـ ۳ مرداد ۱۳۸۸ (برلین / آلمان)

کامبیز روستا از برجسته‌ترین فعالان و رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (و نیز جریان‌های چپ جبهه‌ی ملی در اروپا) بود که پس از شکل‌یابی اولین هسته‌های گروه ستاره به آن پیوست. وی سخن‌رانی زبردست بود و به مسائل نظری توجه داشت. مقاله‌ی «اندیشه‌ی مائو تسه‌دون: مارکسیسم ـ لنینیسم عصر ما؟» در کتاب اندیشه‌ی مائو تسه‌دون و سیاست خارجی چین، تبادل نظر بین سازمان چریک‌های فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیستی، دفتر سوم، گروه اتحاد کمونیستی، تابستان ۱۳۵۶) به کوشش او تهیه و نوشته شد. او به‌طورعمده در اروپا فعالیت می‌‌کرد، در کار تشکیلاتی موفق بود و در پروسه‌ی جداشدن از فدائیان و تشکیل گروه اتحاد کمونیستی نقش بسیار فعالی داشت. کامبیز روستا به علت تفاوت نظر با رفقای دیگر گروه اتحاد کمونیستی به اتفاق رفیق دیگری از این گروه جدا شد و پس از چندی فعالیت مستقل را آغاز کرد. پس از انقلاب او به اتفاق برخی از هواداران پیشین گروه اتحاد کمونیستی و جمعی دیگر مدتی در ایران فعالیت کرد، به دنبال آغاز سرکوب در ایران، به کردستان عراق و پس از اقامتی کوتاه در آنجا به اروپا رفت. وی در اثر ابتلا به سرطان ریه در ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۰۹ در برلین درگذشت. جدایی او از اندیشه‌های چپ در سال‌های آخر زنده‌گی برای این جنبش تأسف‌آور بود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.