اسناد

فهرست کتاب‌ها و نشریه‌ها


پوسترهای غیرسازمانی که در این وب‌گاه از آن‌ها استفاده شده آثاری است که هنرمندان مختلف ازجمله نیکزاد نجومی، آراپیک باغداساریان و مرتضی ممیز در «کارگاه کاریکاتور و پوستر» در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در ماه‌های قبل و بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تهیه کرده‌اند. در ابتدای سال ۱۳۵۷ تعدادی از دانشجویان دانشکده‌ی هنرهای زیبا در دانشگاه تهران – اغلب با گرایش چپ – «سالن قضاوت» در این دانشکده را اشغال کرده و آن را به کارگاهی برای کاریکاتور و پوستر تبدیل کردند. نحوه‌ی کار در این کارگاه به‌این شکل بود که تعدادی از دانشجویان شعارهای روز را جمع‌آوری می‌کردند و روی تخته می‌نوشتند. دانشجویان و هنرمندان میهمان نیز هریک شعاری را انتخاب کرده و پوستری را طراحی می‌کردند. بعد از این‌که تعدادی طرح آماده می‌شد برخی انتخاب می‌شدند و دانشجویان پس از چاپ افست آن‌ها را در مدارس، کارخانجات و محل‌های عمومی در تهران و اطراف آن پخش می‌کردند. بعد از این‌که تعداد زیادی کار آماده شد، قرار شد نمایشگاهی از این آثار برگزار شود. این نمایشگاه به‌دلیل قرار داشتن در محوطه‌ی دانشگاه و هجوم مردم به‌دانشگاه با استقبال زیادی روبرو شد و هر روز حدود ۵۰۰۰ نفر از آن بازدید می‌کردند. دانشجویان مسلمان که از شرکت در این کارگاه خودداری کرده بودند، در سمت دیگری در دانشگاه محلی پیدا کرده و پوسترهای اسلامی خود را به‌نمایش گذاشتند. زمانی که دانشجویان مسلمان در سال ۱۳۵۸ دانشکده‌ی هنرهای زیبا را تصرف کردند اتاقی را که پوسترهای کارگاه در آن قرار داشت آتش زدند. پوسترهای غیرسازمانی در این وب‌گاه، از معدود آثار باقی‌مانده از این کارگاه است. این پوسترها را هنرمند برجسته آقای نیکزاد نجومی در اختیار وب‌گاه قرار داده است.