منتشر شد

ناشر: کتاب رها

۵۱۲ صفحه
برای خرید مستقیم از «کتاب رها» مبلغ را به حساب زیر در اتریش واریز کنید و حتماً سفارش و نشانی خود را به کتاب رها اطلاع دهید.

  • Ali Nadimi
  • Erste Bank
  • IBAN: AT52 2011 1845 1145 0600
  • SWIFT: GIBAATWWXXX
  • Vienna/Austria

تک‎فروشی: معادل ۲۵ یورو. اگر «واجد شرایط تخفیف» به معنای پناه‌جو، دانش‌جو، بیکار … هستید، نخست با ایمیل تماس بگیرید.

کمک‌های مالی شما به تداوم کار نشر در آینده یاری خواهند رساند.

ketabe.raha@gmail.com

چاپخش: نشر باران https://baran.se/en

یادداشت ناشر درباره‌ی کتاب و پیش‌گفتار گفت‌وگوکننده‌ها را در این‌جا بخوانید.

منتشر شد

ناشر: کتاب رها

۴۱۶ صفحه
تک‎فروشی: معادل ۲۵ یورو

برای واجدان شرایط تخفیف: هر نسخه معادل ۱۷ یورو.
(«واجد شرایط تخفیف» به معنای پناهجو، دانشجو، بیکار … است.)

برای خرید کتاب مبلغ را مستقیم به حساب زیر در اتریش واریز کنید

Ali Nadimi
Erste Bank
IBAN: AT52 2011 1845 1145 0600

SWIFT: GIBAATWWXXX

Vienna/Austria

و سفارش و نشانی خود را به کتاب رها اطلاع دهید.

ketabe.raha@gmail.com

کمک‌های مالی شما به تداوم کار نشر در آینده یاری خواهند رساند. برای کمک مالی با ما تماس بگیرید: ketabe.raha@gmail.com

چاپخش: نشر باران

شرحی درباره‌ی کتاب را در این‌جا بخوانید.هدف از راه‌اندازی وب‌گاه آرشیو سازمان وحدت کمونیستی گرد‌آوری و ارائه‌ی مجموعه‌ای کم‌و‌بیش کامل از نشریه‌ها، کتاب‌ها و کتاب‌چه‌هایی است که این سازمان طی بیش از بیست سال فعالیت – از اولین گام‌ها تا توقف فعالیت به‌دنبال دستگیری اعضا و هواداران آن در سال ۱۳۶۹ – نوشته یا ترجمه کرده و منتشر شده‌اند. این سازمان با نگاهی غیردگماتیک و انتقادی به ادبیات مارکسیستی و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان آن تلاش می‌کرد با تحلیل مستقل و متکی بر داده‌های عینی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، ره‌یافت‌های مناسبی برای مبارزه ارائه دهد. این ویژه‌گی، ما – جمعی از اعضا و هواداران سابق این سازمان – را برآن داشت تا با ایجاد این وب‌گاه و در دست‌رس قرار دادن اسناد این بخش کمتر شناخته شده از جنبش چپ معاصر ایران، کمبود را برطرف و علاقه‌مندان به تحولات جنبش چپ ایران در دوره‌ی معاصر و پژوهش‌گران تاریخ این جنبش را با نظرها و دیدگاه‌های این سازمان آشنا کنیم. تاریخچه‌ی سازمان در این وب‌گاه زمینه‌ را برای آشنایی با فعالیت‌ها و نظریات سازمان آماده می‌کند.

پوسترهای مورد استفاده در این وب‌گاه را هنرمند برجسته آقای نیکزاد نجومی در اختیار ما قرار داده است. شرح و توضیح در مورد آنها را در صفحه‌ی آرشیو اسناد بخوانید.

از بازدیدکننده‌گان درخواست می‌کنیم درصورت دراختیارداشتن اسناد دیگری از سازمان، نسخه‌ای از آن‌ها را برای ما بفرستند. دیدگاه‌ها یا پرسش‌های خود را در مورد محتوای وب‌گاه از طریق ایمیل مطرح کنید.