درگذشته‌گان

در این صفحه یادواره‌های رفقای درگذشته‌ی گروه ستاره / اتحاد کمونیستی و سازمان وحدت کمونیستی منتشر شده است. خبر کشته شدن رفیق منوچهر حامدی نخستین بار در اعلامیه‌ی سال ۱۳۵۶ گروه اتحاد کمونیستی و سپس در نشریه‌ی رهائی منتشر شد. یادواره‌ی شماری از رفقای اعدام‌شده به‌دست حاکمیت جمهوری اسلامی نخستین بار در شماره‌های مختلف نشریه‌ی رهائی دوره‌ی دوم و سوم، یادواره‌ی دو تن از آن‌ها در تقدیم‌نامه‌ی کتاب‌ نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست ـ پیرامون تئوری انقلاب، یادواره‌ی یک تن در نشریه ی اندیشه‌ی رهائی، یک تن در نشریه‌ی آزادی و یادواره‌ی چند تن دیگر که در سال‌های بعد درگذشته‌اند در وب‌گاه آرشیو سازمان منتشر شده‌اند. در متن‌های تایپ‌شده‌ی این یادواره‌ها‌ منابع انتشار اولیه و اطلاعاتی که پس از آن به‌دست آمده افزوده شده است. در صورت دریافت اطلاعات درباره‌ی رفقای دیگر یادواره‌های آن‌ها نیز در آینده منتشر خواهند شد.